Quotazioni

Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.

 


ARCA VITA SINERGIKA

Valorizzazione settimanale al 07-06-2023
  Euro Scheda Storico
Sinergika Azionario 23,889
Sinergika Oro 9,623
Top

CARE & CAPITAL RISPARMIO

Valorizzazione settimanale al 08-06-2023
  Euro Scheda Storico
CAPITAL BALANCED 9,214
Top

GAMMA CROMIA

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
LU0406674407 Global Gov Bond 12,27
LU1299881935 Japan Equity Fund 138,99
LU0108416313 Glob High Yield 256,39
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd 69,83
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd 94,62
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt 125,42
LU0587803247 Glob Strat Bd 85,65
LU0890597809 Glob Bd Opportun 81,98
LU0129415286 Global Convertibl 16,98
LU0782316961 Global Income 151,58
LU0129456397 Europe Small Cap 39,75
LU0129443577 Europe Strat Grow 45,87
LU0289216672 America Equity 24,33
LU0325074929 Highbridge US 0
LU0381990059 Japan Advant Eq 120,700
LU0441856100 Asia Pacific Stra 169,78
LU0822042536 Em Mkt Equity 123,81
LU0474315818 Em Mkt Small Cap 153,6
LU0441853008 ASEAN Equity 161,54
LU0512952267 Glob Res Enh Ind 361,99
LU0611475780 Global Select Eq 272,8
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B 10,89
LU0661986264 Euroland_Dyn 198,87
LU0336377642 Glob RealEst 109,11
LU0672672143 US Select Equity 426,34
LU0439179432 Global Corp Bond 92,32
Top

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 07-06-2023
  Euro Scheda Storico
LU1727350453 JPM Aggregate Bo 96,16
LU1727351857 JPM America Equi 160,39
LU1727352749 JPM EU Governmen 91,521
LU1727353556 JPM Global Bond 101,24
LU1727353804 JPM Global Conve 98,69
LU1727354448 JPM Global Corpo 94,18
LU1727356492 JPM Global Strat 99,69
LU1727361229 JPM Global Balan 111,82
LU1727361658 JPM Global High 102,81
LU1770940051 JPM Europe Strat 142,55
LU1814670532 JPM Emerging Mar 85,54
LU1814670615 JPM Emerging Mar 118,39
LU1814670961 JPM Emerging Mar 93,69
LU1814671183 JPM Euroland Dyn 138,66
LU1814671779 JPM Europe High 106,214
LU1814671852 JPM Europe Small 105,46
LU1814672587 JPM Global Incom 105,34
LU1814673478 JPM Japan Equity 118,77
LU1863551484 JPM US Select Eq 178,59
LU1931928318 JPM ASEAN Equity 114,18
LU1938385884 JPM Euro Governm 96,55
LU1773286189 JPM Emerging Mar 115,18
LU1814672827 JPM GREATER CHIN 103,25
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA 82,25
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E 12,75
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR 15,8
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA 10,32
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I 71,99
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH 13,61
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT 16,22
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I 354,04
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED 232,19
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR 133,04
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA 104,4
LU1627197343 FID SUST GL INC 16,53
LU1689649603 FID EM MKT T D-I 8,151
LU1622585831 FID SUS GLB DV PL 11,15
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE 18,67
LU1881514266 FID SU FU CON-I 16,01
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE 31,93
LU1946852545 FID ITALY FD-I 15,99
LU1892830164 FID SUST WATR 14,22
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I 22,74
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E 19,916
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR 106,91
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE 6,148
LU2008158318 LUX SEL C MED EL 102,06
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO 97,89
LU2088737338 M&G LUX INCOME A 10,049
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL 10,022
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z 98,85
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED 28,32
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L 94,73
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN 633,48
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C 144,753
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM 31,702
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD 102,002
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO 63,92
LU0329574395 THR GL E MKT ST 15,316
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA 11,35
LU1956839564 TROWE PRICE-US 13,9
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT 10,05
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB 16,68
LU1956839309 TROWE PRICE US 16,3
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS 281,82
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY 153,8
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE 151,49
LU0985943025 FID FDS GL MULT 14,35
LU0700927352 AB Em Mk Corp B 13,085
LU1998017328 AB Sus EQ Ex UK 13,027
LU1919971157 AB Frontier Mkt 9,674
LU2240070511 AB Std GGB K HC 7,166
LU1883315993 AMU Eur Equ Val 2.124,03
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd 1.790,98
LU0438336777 BSF Sust Fx Inc 129,15
LU1097728361 FID Em Mkt Equity 14,45
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc 9,58
LU0346388613 FID Sus Cons YA 50,92
LU1642889601 FID Glb Tech 29,87
LU0264598268 JH H PanEu AbRet 19,43
LU1775950980 INV Asian Eq 25,7
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 135,25
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred 88,911
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T 162,52
LU0772925276 NORDEA Em Bond 123,467
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt 174,516
LU0915363070 NORDEA Flex Inc 108,894
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C 23,198
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv 125,034
LU1864665606 BGF SUS EmMk BdFd 9,41
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd 18,11
LU1435395980 BSF SUS EuBnd Fnd 89,83
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust 537,28
LU2115357332 FID Sst Clim Bnd 8,54
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq 113,54
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq 128,26
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC 119,46
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust 97,37
LU1854107908 M&G Pos Impact 15,614
LU2037300550 GS Eu Enh Sust Eq 6.659,48
LU0250161907 GS Glb Eq Imp Opp 12.979,81
LU2172850971 GS Pat Bal E Sust 4.717,63
LU2152928433 NORDEA As Star Eq 102,451
LU1927797586 NORDEA Cor Star B 94,658
LU1927799012 NORDEA HY Star B 110,223
LU0348927095 NORDEA GlClim Env 33,444
LU0772957550 NORDEA NAm Star E 307,932
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust 144,3
Top

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 9,974
VALORE BILANCIATO CL. C 11,365
VALORE PONDERATO CL. C 10,549
Top

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,959
BALANCED 8,553
FLEXIBLE 9,946
DYNAMIC 10,004
AGGRESSIVE 11,563
REAL ESTATE 9,933
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO

Valorizzazione mensile al 31-05-2023
  Euro Scheda Storico
CONTROL 14,153
MEDIUM 18,458
POWER 18,787
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO

Valorizzazione mensile al 31-05-2023
  Euro Scheda Storico
CONTROL 14,153
MEDIUM 18,458
POWER 18,787
Top

MULTIFASE NEW

Valorizzazione settimanale al 07-06-2023
  Euro Scheda Storico
MULTIMonetario 10,666
MULTIAzionario 19,191
Top

NEW GOLD OPPORTUNITY

Valorizzazione settimanale al 07-06-2023
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 12,457
Top

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE

Valorizzazione settimanale al 07-06-2023
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 12,457
AV TOTAL RETURN 12,208
PERCORSO 83 CLASSE A 18,801
PERCORSO 40 CLASSE A 15,845
PERCORSO 61 CLASSE A 17,604
PERCORSO 18 CLASSE A 13,572
Top

OBIETTIVO PREMIO UNICO

Valorizzazione settimanale al 07-06-2023
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 12,457
AV TOTAL RETURN 12,208
PERCORSO 83 CLASSE A 18,801
PERCORSO 40 CLASSE A 15,845
PERCORSO 61 CLASSE A 17,604
PERCORSO 18 CLASSE A 13,572
Top

OBIETTIVO 2.0

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 9,974
VALORE BILANCIATO CL. C 11,365
VALORE PONDERATO CL. C 10,549
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. B 11,296
VALORE PONDERATO CL. B 10,183
VALORE DINAMICO CL. B 13,062
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. A 11,359
VALORE PRUDENTE CL. A 9,586
VALORE PONDERATO CL. A 10,477
VALORE DINAMICO CL. A 12,743
Top

Unit Linked Z 1.2

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,483
MODERATE 6,975
ACTIVE 6,856
FAST 5,913
SPRINT 5,925
DYNAMIC PROPERTY 9,116
Top

Unit Linked GT 10

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,959
BALANCED 8,553
FLEXIBLE 9,946
DYNAMIC 10,004
AGGRESSIVE 11,563
REAL ESTATE 9,933
Top

Unit Linked GT 1.2

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,959
BALANCED 8,553
FLEXIBLE 9,946
DYNAMIC 10,004
AGGRESSIVE 11,563
REAL ESTATE 9,933
Top

Unit Linked Z 10

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,483
MODERATE 6,975
ACTIVE 6,856
FAST 5,913
SPRINT 5,925
DYNAMIC PROPERTY 9,116
Top

Unit Linked Z 5

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,483
MODERATE 6,975
ACTIVE 6,856
FAST 5,913
SPRINT 5,925
DYNAMIC PROPERTY 9,116
Top

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 06-06-2023
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,959
BALANCED 8,553
FLEXIBLE 9,946
DYNAMIC 10,004
AGGRESSIVE 11,563
REAL ESTATE 9,933
Top