Quotazioni

Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.

Se non trovi il prodotto e i fondi collegati che ti interessano, consulta l'elenco riportato nella colonna Approfondimenti.


ARCA VITA SINERGIKA

Valorizzazione settimanale al 25-05-2022
  Euro Scheda Storico
Sinergika Azionario 22,02
Sinergika Oro 10,12
Top

CARE & CAPITAL RISPARMIO

Valorizzazione settimanale al 26-05-2022
  Euro Scheda Storico
CAPITAL BALANCED 9,466
Top

GAMMA CROMIA

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
LU0406674407 Global Gov Bond 13,03
LU1299881935 Japan Equity Fund 114,49
LU0108416313 Glob High Yield 255,67
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd 70,82
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd 97,25
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt 118,81
LU0587803247 Glob Strat Bd 85,23
LU0890597809 Glob Bd Opportun 82,76
LU0129415286 Global Convertibl 17,37
LU0782316961 Global Income 155,72
LU0129456397 Europe Small Cap 41,43
LU0129443577 Europe Strat Grow 42,03
LU0289216672 America Equity 22,9
LU0325074929 Highbridge US 0
LU0381990059 Japan Advant Eq 120,700
LU0441856100 Asia Pacific Stra 169,74
LU0822042536 Em Mkt Equity 120,5
LU0474315818 Em Mkt Small Cap 150,13
LU0441853008 ASEAN Equity 158,42
LU0512952267 Glob Res Enh Ind 325,76
LU0611475780 Global Select Eq 239,42
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B 11,09
LU0661986264 Euroland_Dyn 177,01
LU0336377642 Glob RealEst 123,84
LU0672672143 US Select Equity 383,28
LU0439179432 Global Corp Bond 96,28
Top

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 18-05-2022
  Euro Scheda Storico
LU1727350453 JPM Aggregate Bo 100,63
LU1727351857 JPM America Equi 154,27
LU1727352749 JPM EU Governmen 98,853
LU1727353556 JPM Global Bond 102,09
LU1727353804 JPM Global Conve 102,56
LU1727354448 JPM Global Corpo 97,27
LU1727356492 JPM Global Strat 99,12
LU1727361229 JPM Global Balan 114,98
LU1727361658 JPM Global High 102,36
LU1770940051 JPM Europe Strat 131,26
LU1814670532 JPM Emerging Mar 87,9
LU1814670615 JPM Emerging Mar 119,86
LU1814670961 JPM Emerging Mar 93,43
LU1814671183 JPM Euroland Dyn 122,23
LU1814671779 JPM Europe High 103,646
LU1814671852 JPM Europe Small 108,94
LU1814672587 JPM Global Incom 108,37
LU1814673478 JPM Japan Equity 112,04
LU1863551484 JPM US Select Eq 169,47
LU1931928318 JPM ASEAN Equity 115,08
LU1938385884 JPM Euro Governm 98,22
LU1773286189 JPM Emerging Mar 108,72
LU1814672827 JPM GREATER CHIN 113,62
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA 102,92
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E 13,11
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR 15,95
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA 10,67
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I 71,2
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH 13,28
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT 15,27
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I 301,24
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED 223,78
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR 139,79
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA 99,42
LU1627197343 FID SUST GLOBAL 15,28
LU1689649603 FID EM MKT T D-I 8,186
LU1622585831 FID FD-GBL INFRS 10,59
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE 17,63
LU1881514266 FID SU FU CON-I 15,77
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE 30,67
LU1946852545 FID ITALY FD-I 13,5
LU1892830164 FID SUST WATR 13,98
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I 22,31
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E 19,525
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR 112
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE 5,965
LU2008158318 LUX SEL C MED EL 104,97
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO 101,15
LU2088737338 M&G LUX INCOME A 10,159
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL 9,971
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z 96,92
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED 28,8
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L 89,93
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN 662,01
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C 172,878
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM 30,189
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD 100,058
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO 58,69
LU0329574395 THR GL E MKT ST 15,446
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA 10,6
LU1956839564 TROWE PRICE-US 13,54
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT 10,35
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB 15,46
LU1956839309 TROWE PRICE US 15,38
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS 264,84
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY 149,63
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE 143,4
LU0985943025 FID FDS GL MULT 15,19
LU0700927352 AB Em Mk Corp B 13,36
LU1998017328 AB Sus Res Ex UK 11,619
LU1919971157 AB Frontier Mkt 9,783
LU2240070511 AB Std GGB K HC 7,945
LU1883315993 AMU Eur Equ Val 1.903,86
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd 1.753,65
LU0438336777 BROCK Fx Inc Str 127,95
LU1097728361 FID Em Mkt Equity 15,21
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc 10,52
LU0346388613 FID Sus Cons YA 43,91
LU1642889601 FID Glb Tech 25,78
LU0264598268 JH H PanEu AbRet 19,05
LU1775950980 INV Asian Eq 24,99
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 135,46
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred 92,49
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T 163,45
LU0772925276 NORDEA Em Bond 127,1
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt 182,29
LU0915363070 NORDEA Flex Inc 107,44
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C 23,943
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv 128,401
LU1864665606 BGF ESG EmMk BdFd 9,74
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd 15,7
LU1435395980 BSF ESG EuBnd Fnd 96,03
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust 562,38
LU2115357332 FID Sst Red Crb B 8,898
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq 115,72
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq 114,02
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC 117,69
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust 97,85
LU1854107908 M&G Pos Impact 14,554
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq 6.065,99
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp 12.313,53
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust 4.620,11
LU2152928433 NORDEA As Star Eq 109,09
LU1927797586 NORDEA Cor Star B 97,34
LU1927799012 NORDEA HY Star B 108,54
LU0348927095 NORDEA GlClim Env 33,68
LU0772957550 NORDEA NAm Star E 294,9
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust 132,48
Top

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,11
VALORE BILANCIATO CL. C 11,102
VALORE PONDERATO CL. C 10,534
Top

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,062
BALANCED 8,61
FLEXIBLE 9,951
DYNAMIC 9,781
AGGRESSIVE 11,01
REAL ESTATE 12,284
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO

Valorizzazione mensile al 29-04-2022
  Euro Scheda Storico
CONTROL 14,878
MEDIUM 19,011
POWER 19,085
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO

Valorizzazione mensile al 29-04-2022
  Euro Scheda Storico
CONTROL 14,878
MEDIUM 19,011
POWER 19,085
Top

MULTIFASE NEW

Valorizzazione settimanale al 25-05-2022
  Euro Scheda Storico
MULTIMonetario 10,739
MULTIAzionario 17,69
Top

NEW GOLD OPPORTUNITY

Valorizzazione settimanale al 25-05-2022
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 13,084
Top

OBIETTIVO 2.0

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,11
VALORE BILANCIATO CL. C 11,102
VALORE PONDERATO CL. C 10,534
Top

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE

Valorizzazione settimanale al 25-05-2022
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 13,084
AV TOTAL RETURN 12,396
PERCORSO 83 CLASSE A 17,733
PERCORSO 40 CLASSE A 15,896
PERCORSO 61 CLASSE A 17,129
PERCORSO 18 CLASSE A 14,049
Top

OBIETTIVO PREMIO UNICO

Valorizzazione settimanale al 25-05-2022
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 13,084
AV TOTAL RETURN 12,396
PERCORSO 83 CLASSE A 17,733
PERCORSO 40 CLASSE A 15,896
PERCORSO 61 CLASSE A 17,129
PERCORSO 18 CLASSE A 14,049
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. A 11,103
VALORE PRUDENTE CL. A 9,731
VALORE PONDERATO CL. A 10,478
VALORE DINAMICO CL. A 12,224
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. B 11,075
VALORE PONDERATO CL. B 10,215
VALORE DINAMICO CL. B 12,569
Top

Unit Linked Z 1.2

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,593
MODERATE 7,04
ACTIVE 6,877
FAST 5,799
SPRINT 5,66
DYNAMIC PROPERTY 11,297
Top

Unit Linked GT 1.2

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,062
BALANCED 8,61
FLEXIBLE 9,951
DYNAMIC 9,781
AGGRESSIVE 11,01
REAL ESTATE 12,284
Top

Unit Linked GT 10

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,062
BALANCED 8,61
FLEXIBLE 9,951
DYNAMIC 9,781
AGGRESSIVE 11,01
REAL ESTATE 12,284
Top

Unit Linked Z 10

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,593
MODERATE 7,04
ACTIVE 6,877
FAST 5,799
SPRINT 5,66
DYNAMIC PROPERTY 11,297
Top

Unit Linked Z 5

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,593
MODERATE 7,04
ACTIVE 6,877
FAST 5,799
SPRINT 5,66
DYNAMIC PROPERTY 11,297
Top

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 24-05-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,062
BALANCED 8,61
FLEXIBLE 9,951
DYNAMIC 9,781
AGGRESSIVE 11,01
REAL ESTATE 12,284
Top